T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yerli Film Çekim Bildirim Sistemi

Sistem Kaydı

BİLGİLENDİRME ONAYI


Bu portal sadece YERLİ yapımcıların kullanımına yönelik çekim izni başvurusu işlemleri amacıyla kullanılmaktadır.

Yabancı yapımcıların çekim izni başvuruları "Filming Permit Application" portalı üzerinden alınmaktadır.